Przewodnik i mapa - Wielka Pętla Wielkopolski

Wielką Pętlę Wielkopolski tworzą trzy łączące się drogi wodne:
Rzeka Warta: od Santoku do Konina (338,4 km), dalej droga wodna Warta - kanał Bydgoski (146,6 km) - do pokonania 12 śluz, i rzeka Noteć (205 km) - do pokonania 16 śluz). Licząca 690km Wielka Pętla Wielkopolski umownie zaczyna się i kończy w Santoku - miejscu, gdzie do Warty wpływa rzeka Noteć. Ale Pętlę można płynąć z każdego punktu w którym da się zwodować łódź.
Wielka Pętla Wielkopolski jest częścią drogi wodnej Wisła - Odra - jedynego śródlądowego połączenia między drogami wodnymi Europy Zachodniej i Europy Wschodniej w dorzeczu Wisły, Niemna i Dniepru.

Dokładny opis Pętli można znaleźć w przewodniku:

Wielka Pętla Wielkopolski
Warta - Noteć - Gopło - Warta

Przewodnik nie tylko dla wodniaków
Autorzy: Mirosław Słowiński, Grzegorz Nadolny
Wydawnictwo: Satchwell Warszawa, 2012, Wydanie II
Cena 57,00. Przewodnik można nabyć na Marinie, także drogą wysyłkową

Mapa Wielkiej Pętli Wielkopolski

Mapa opisuje ideogramami lokalizację śluz, miejsca gdzie można bezpiecznie zacumować, coś zjeść i się przespać. Są wskazane punkty slipowania i miejscowości w których najbliżej do stacji benzynowej. Oznaczone są parki krajobrazowe i narodowe przez które płynie się pokonując Pętlę. W części informacyjnej podane są telefony na śluzy i parametry śluz, miejsca wskazujące głębokości tranzytowe oraz adresy stron internetowych podających bieżące komunikaty o warunkach hydrologicznych i żeglugowych panujących na drogach wodnych. Jest tekst o historii powstania Pętli, opisane są najważniejsze kompleksy przyrodnicze.

Mapa, ilustrowana 18 zdjęciami, wydana jest w formacie 48/68cm w skali 1:450 000. Autorem jest Mirosław Słowiński, projekt graficzny mapy: Time Machine, opracowanie graficzne publikacji: Jacek Grześkowiak.

Wydawnictwo ukazało się w roku 2009 nakładem Mariny Ląd. Nakład wyczerpany. W przygotowaniu drugie zaktualizowane wydanie.